Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bản chất của mã di truyền là :

Bản chất của mã di truyền là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất của mã di truyền là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bẩn chất mã di truyền là : trình tự sắp xếp các nucleotit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong protein

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn