Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bản chất của quy luật phân li là:

Bản chất của quy luật phân li là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất của quy luật phân li là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bản chất của quy luật phân li đốc lập là sự phana li độc lập của các NST  trong cặ tương đồng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn