Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bản chất quy luật phân li của Menđen là

Bản chất quy luật phân li của Menđen là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất quy luật phân li của Menđen là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bản chat qui luật phân li của menden là : sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn