Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ban đầu có 10 g chất X24. Biết X phóng xạ β- thì

Ban đầu có 10 g chất X24. Biết X phóng xạ β- thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ban đầu có 10 g chất X24. Biết X phóng xạ βthì sau 3 chu kì có bao nhiêu hạt βtạo thành? Cho N= 6,022.1023 hạt/mol.
 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số hạt X24 trong 10 g ban đầu: NOX  hạt

Số hạt X24 bị phân rã trong t = 3T (T là chu kì bán rã)

 hạt.

Số hạt X24 bị phân rã chính bằng số hạt βtạo thành.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn