Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bá

Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán rã T. Cứ một hạt nhân X sau khi phóng xạ tạo thành một hạt nhân Y. Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ số nguyên tử của chất Y và chất X là k thì tuổi của mẫu chất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn