Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bắn hạt proton có động năng 4,5 MeV vào hạt nhân

Bắn hạt proton có động năng 4,5 MeV vào hạt nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bắn hạt proton có động năng 4,5 MeV vào hạt nhân_{3}^{7}textrm{Li}  đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân (p + {}_3^7Li to 2alpha  + 17,3MeV). Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ , hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc β . Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Giá trị của β là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn động lượng:  (overrightarrow {{P_p}}  = overrightarrow {{P_alpha }}  + overrightarrow {{P_alpha }} )

Năng lượng toả ra của phản ứng: (Delta E = 2{K_alpha } - {K_p} Leftrightarrow 17,3 = 2{K_alpha } - 4,5 Rightarrow {K_alpha } = 10,9MeV)

Áp dụng định lí hàm số cos trong tam giác:

(eqalign{ & P_p^2 = P_alpha ^2 + P_alpha ^2 - 2{P_alpha }{P_alpha }c{rm{os}}left( {180 - beta } right) Rightarrow P_p^2 = 2P_alpha ^2left[ {1 - c{rm{os}}left( {180 - beta } right)} right] cr & Rightarrow {m_p}{K_p} = 2{m_alpha }{K_alpha }left[ {1 - c{rm{os}}left( {180 - beta } right)} right] Rightarrow c{rm{os}}left( {180 - beta } right) = 1 - {{{m_p}{K_p}} over {2{m_alpha }{K_alpha }}} = 1 - {{1.4,5} over {2.4.10,9}} = {{827} over {872}} cr & Rightarrow 180 - beta = {18,5^0} Rightarrow beta = {161,5^0} cr} )

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn