Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bắn hạt prôtôn với động năng 

Bắn hạt prôtôn với động năng 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bắn hạt prôtôn với động năng K_{p} = 1,46MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo ra hai hạt nhân giống nhau có cùng khối lượng là m_{X} và cùng động năng. Cho m_{Li} = 7,0142u, m_{p} = 1,0073u,_{0}^{1}textrm{n}+_{92}^{235}textrm{U}rightarrow _{38}^{94}textrm{Sr}+X. Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn