Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bạn Lan dùng Vônkế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồ

Bạn Lan dùng Vônkế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bạn Lan dùng Vônkế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Kết quả thu được là 3,25 V. Lan đã dùng Vônkế có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn