Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bạn Minh làm thí nghiệm: Treo cố định 5 con lắc đơn có cùng

Bạn Minh làm thí nghiệm: Treo cố định 5 con lắc đơn có cùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bạn Minh làm thí nghiệm: Treo cố định 5 con lắc đơn có cùng khối lượng (1); (A); (B); (C); (D); vào thanh kim loại nằm ngang có thể xoay quanh trục đi

qua hai đầu O1O2 (như hình vẽ). Khi các con lắc đứng yên ở

vị trí cân bằng, con lắc điều khiển (1) gắn cố định với thanh

treo tại O, được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động thì

thấy rằng các con lắc còn lại cũng dao động theo.

Hỏi bạn Minh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất

trong bốn con lắc còn lại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn