Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bạn Ngân đang nằm trên võng và dùng một sợi dây cột vào một

Bạn Ngân đang nằm trên võng và dùng một sợi dây cột vào một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bạn Ngân đang nằm trên võng và dùng một sợi dây cột vào một gốc cây để kéo khi Ngân muốn đưa võng. Như vậy Ngân đã tác dụng một lực gì vào sợi dây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn