Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Bằng các từ ngữ sinh động nhà thơ đã khắc họa tư thế k

“Bằng các từ ngữ sinh động nhà thơ đã khắc họa tư thế k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Bằng các từ ngữ sinh động, nhà thơ đã khắc họa tư thế kiêu hãnh chinh phục sông dài, biển rộng của người làng chài”. “Bằng các từ ngữ sinh động” là thành phần nào của câu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Thêm trạng ngữ cho câu.

Giải chi tiết:

- Bằng các từ ngữ sinh động => Trạng ngữ chỉ phương tiện.

Ý kiến của bạn