Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bằng chứng được xem là tiến hóa trực tiếp là hóa thạch

Các  bằng chứng còn lại là bằng chứng gián tiếp

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn