Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bằng chứng tiến hóa nào sau đây được xem là bằng chứng giải

Bằng chứng tiến hóa nào sau đây được xem là bằng chứng giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bằng chứng tiến hóa nào sau đây được xem là bằng chứng giải phẫu so sánh?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án A là bằng chứng sinh học phân tử.

Phương án B là bằng chứng hóa thạch.

Phương án C là bằng chứng tế bào học.

Phương án D là bằng chứng giải phẫu so sánh.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn