Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bảng sau cho biết một số thông tin về hoạt động của nhiễm sắ

Bảng sau cho biết một số thông tin về hoạt động của nhiễm sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bảng sau cho biết một số thông tin về hoạt động của nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội của một loài động vật:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn