Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bao mielin có đặc tính gì để xung thần kinh lan truyền

Bao mielin có đặc tính gì để xung thần kinh lan truyền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bao mielin có đặc tính gì để xung thần kinh lan truyền theo cách “ nhảy cóc” ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bao mielin có bản chất là phospholipit nên có màu trắng và có tính cách điện, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc tại các eo Ranvie.

Chọn D

Ý kiến của bạn