Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bầu trời nhiều mây, tiết trời se lạnh, mưa ít, nhiều loại câ

Bầu trời nhiều mây, tiết trời se lạnh, mưa ít, nhiều loại câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bầu trời nhiều mây, tiết trời se lạnh, mưa ít, nhiều loại cây bị rụng lá. Đó là đặc điểm cảnh sắc thiên nhiên của:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn