Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bề mặt Trái Đất được chia ra làm 12 múi giờ mỗi múi giờ

Bề mặt Trái Đất được chia ra làm 12 múi giờ mỗi múi giờ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bề mặt Trái Đất được chia ra làm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5, trang 18,19, SGK 10

Giải chi tiết:

Bề mặt trái đất được chia thành 24 múi giờ, mỗi múi rộng 15 độ kinh tuyến để thuận tiện cho việc tính toán, đi lại và làm việc

Chọn D

Ý kiến của bạn