Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Be quiet! John for his exam tomorrow is studying study

Be quiet! John for his exam tomorrow is studying study

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Be quiet! John ________ for his exam tomorrow.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn