Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Be quiet! Our teacher You shouldnt talk are speaking s

Be quiet! Our teacher You shouldnt talk are speaking s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Be quiet! Our teacher _________________. You shouldn't talk.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn