Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Be sorry for sending the wrong information Kate said Ri

Be sorry for sending the wrong information Kate said Ri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"Be sorry for sending the wrong information, Kate" said Rita.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt

Giải chi tiết:

Câu trực tiếp: “Be sorry for Ving…”, S1 said to S2.

Câu tường thuật: S + apologised to sb + for Ving.

Tạm dịch: "Xin lỗi vì đã gửi nhầm thông tin, Kate" Rita nói.

= Rita xin lỗi Kate vì đã gửi thông tin sai cho cô ấy.

Các phương án khác:

A. Kate đã gửi sai thông tin, và cô ấy rất tiếc. => sai về nghĩa

C. Rita rất tiếc về việc Kate gửi nhầm thông tin. => sai về nghĩa

D. Rita rất tiếc vì đã không gửi thông tin cho Kate. => sai về nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn