Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường,

Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Về mặt lí thuyết, xác suất để cặp vợ chồng này sinh người con thứ 2 khác giới tính với người con đầu và không bị bạch tạng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vợ chống bình thường sinh con bị bệnh  thì có kiểu gen Aa x Aa

Aa x Aa => A - :  aa

XS sinh con khác giới tính với đứa ban đầu là 

Sinh con con thứ 2 khác giới tính với người con đầu và không bị bạch tạng là:

 x  = 

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn