Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bệnh bạch tạng ở người do gen lặn a nằm trên NST thường quy

Bệnh bạch tạng ở người do gen lặn a nằm trên NST thường quy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh bạch tạng ở người do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do gen m nằm trên NST X, không có alen trên Y. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường, phía chồng có bố bị bạch tạng, phía vợ cơ em trai bị máu khó đông và mẹ bị bạch tạng, còn những người khác đều bình thường. Kết luận nào sau đây đúng?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét bệnh bạch tạng:

Chồng có bố bị bạch tạng ó có KG là Aa

Vợ có mẹ bị bạch tạng ó có KG là Aa

Xét bệnh máu khó đông :

Chồng bình thường : XMY

Vợ có em trai bị máu khó đông ó mẹ người vợ có kiểu gen : XMXm

=>  Người vợ có dạng : (XMXM : XMXm)

A sai , xác suất để hai vợ chồng nhà này sinh con bình thường là : 

Xác suất để hai vợ chồng nhà này sinh con bị hai bệnh là 

Xác suất sinh con gái không bị bệnh là :

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn