Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bệnh máu khó động do gen lặn nằm trên

Bệnh máu khó động do gen lặn nằm trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh máu khó động do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quỵ định. Một gia đình có bố mẹ bình thường nhưng sinh ra một người con trai vừa bị bệnh máu khó đông vừa bị hội chứng Claiphenton. Vậy nguyên nhân con của họ bị bệnh là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Con trai bị bệnh máu khó đồng và bị Claiphenton.

Xa Xa Y = Xa X × Y = Xa × XY

Bố bình thường nên  Xa X  có nguồn gốc từ mẹ

Mẹ bị đột biến  hình thành Xa X  => do NST giới tính không hình thành trong giảm phân

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn