Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố

Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn, nếu sinh con trai, khả năng mắc bệnh này bao nhiêu so với tổng số con?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen M bình thường trội hoàn toàn gen m mù màu

Bố bị bệnh : XmY

Mẹ mang gen tiềm ẩn : XMXm

Theo lý thuyết, đời con : 0,25 XMXm: 0,25 XmXm: 0,25 XMY: 0,25 XmY

Khả năng sinh con trai bị bênh XmY là 0,25

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn