Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bênh mù màu ( do gen lặn gây nên ) thương thấy ở nam giới ít

Bênh mù màu ( do gen lặn gây nên ) thương thấy ở nam giới ít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bênh mù màu ( do gen lặn gây nên ) thương thấy ở nam giới ít thấy ở nữ giới , vì nam giới


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bệnh mù màu thường thấy xuất hieneh ở nam giới nhiều hơn ở nữ giới , nguyên nhân là do bệnh mù màu là gen lặn nằm trên NST giới tính X .

Ở nam giới (XY) chỉ cần 1 alen lặn thì sẽ được biểu hiện ra kiểu hình 

Ở nữ giới (XX) thì cần hai alen lặn mới được biểu hiện ra kiểu hình 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn