Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NS

Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NS

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Chồng bị mù màu kết hôn với vợ bình thường sinh được một đứa con trai vừa bị mù màu vừa bị claiphento. Có bao nhiêu nguyên nhân có thể dẫn đến kết quả này?

1.Chồng bị rối loạn trong giảm phân 1, vợ giảm phân bình thường.

2.Chồng giảm phân bình thường, vợ bị rối loạn trong giảm phân 2.

3.Chồng bị rối loạn trong giảm phân 1, vợ bị rối loạn trong giảm phân 1.

4. Chồng giảm phân bình thường, vợ bị rối loạn trong giảm phân 1.

5.Chồng bị rối loạn trong giảm phân 2, vợ giảm phân bình thường.

6.Chồng bị rối loạn trong giảm phân 2, vợ bị rối loạn trong giảm phân 2.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chồng XaY

Vợ bình thường có kiểu gen XA XA ;  XA Xa

ConXa XaY = Xa  × XaY = Xa X×Y

TH1 : Chồng bị rối loạn giảm phân 1 vợ giảm phân bình thường

TH2 : Vợ rối loạn giảm phân 2 , chồng giảm phân bình thường

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn