Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bệnh Pheninketo niệu ở người là do đột biến gen mã hoá enzim xúc tác chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn