Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biên độ của dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi

Biên độ của dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biên độ của dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức và độ chênh lệch tần số của ngoại lực và tần số dao động riêng

Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha dao động ban đầu của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn