Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 25, suy luận.

Giải chi tiết:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản => Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trở thành các quốc gia độc lập.

Chọn: C

Ý kiến của bạn