Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn