Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh

Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đặt dưới sự thống trị của phương Tây.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lần lượt các quốc gia Đông Nam Á đã giành được độc lập, sớm nhất là Việt Nam, Lào và Indonexia. Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á có điều kiên thuận lợi để xâu dựng và phát triển đất nước, đồng thời đoàn kết trong một tổ chức chung để cùng phát triển (ASEAN) và mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước lớn.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn