Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biển Đông có hai vịnh lớn là:

Biển Đông có hai vịnh lớn là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biển Đông có hai vịnh lớn là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn