Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biên giới trên đất liền của nước ta không tiếp giáp với

Biên giới trên đất liền của nước ta không tiếp giáp với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biên giới trên đất liền của nước ta không tiếp giáp với


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn