Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biển nước ta có nhiều đặc sản như:

Biển nước ta có nhiều đặc sản như:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biển nước ta có nhiều đặc sản như:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn