Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của cơ và chố

Biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của cơ và chố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của cơ và chống mỏi cơ  là gì ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biện pháp đè tăng cường khả năng làm việc của cơ và chống mỏi cơ:

- Để năng suất lao đọng cao cần làm việc nhịp nhàng, vừa sức, đàm bảo khối lượng và nhịp co cơ thích hợp. Ngoài ra còn có tinh thần thoải mái vui vẻ.

- Việc rèn luyện thân thể thường xuvên thông qua lao động, thể dục thể thao sẽ làm tăng dần khả năng co cơ  và sức chịu đựng của cơ, đây cùng là biện pháp nâng cao năng suất lao động.

- Khi mỏi cơ  cần được nghỉ ngơi, thở sâu kết hợp với xoa bóp để máu lưu thông nhanh. Sau hoạt dộng chạv (khi tham gia thể thao) nên đi bộ từ từ đến khi hô hấp trở lại bình thường mới nghỉ ngơi và xoa bóp…

Ý kiến của bạn