Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nướ

Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng tiết  kiệm  và bảo vệ nguồn nước sạch  hoặc  bảo vệ rừng để  bảo vệ nguồn nước ngầm

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn