Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến trở là một dụng cụ dùng để Thay đổi vật liệu trong

Biến trở là một dụng cụ dùng để Thay đổi vật liệu trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến trở là một dụng cụ dùng để


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Giải chi tiết:

Biến trở có thể thay đổi trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Chọn D.

Ý kiến của bạn