Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết bước sóng nhỏ nhất của bức xạ tia X phát ra từ ống tia

Biết bước sóng nhỏ nhất của bức xạ tia X phát ra từ ống tia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết bước sóng nhỏ nhất của bức xạ tia X phát ra từ ống tia X là 0,09375 μm. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống có giá trị là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn