Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

biết cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội, cơ th

biết cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội, cơ th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

biết cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây khi giảm phân bình thường chỉ tạo 2 loại giao tử Aa và aa?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Aaaa → 3Aa : 3aa.

Aa → A, a;   AAAa → AA, Aa;     AAaa → AA, Aa, aa.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn