Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biết điện tích của êlectron là -1,6.10<sup>-19</sup>C, Điện

Biết điện tích của êlectron là -1,6.10<sup>-19</sup>C, Điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết điện tích của êlectron là -1,6.10-19C, Điện tích của hạt nhân nguyên tử _{2}^{4}\textrm{He} là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

q = + 2.1,6 . 10-19 = 3,2.10-19  C

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn