Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết giới hạn quang điện của kẽm là λ<sub>0</sub> = 350nm. H

Biết giới hạn quang điện của kẽm là λ<sub>0</sub> = 350nm. H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết giới hạn quang điện của kẽm là λ0 = 350nm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng có bước sóng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn