Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn

Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước, nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn