Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập.

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đời con có 8 tổ hợp lai

=>  1 bên P cho 4 tổ hợp giao tử, một bên cho 2 tổ hợp giao tử

AaBb cho 4 tổ hợp giao tử

Aabb, aaBb cho 2 tổ hợp giao tử

aabb cho 1 loại giao tử

Ta thấy phương án A là phù hợp nhất

Thử lại, phép lai A cho : (1:1 ) x (1:1:2) = 1 :1 :1 :1 :2 :2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn