Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong trường hợp không

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong trường hợp không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong trường hợp không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A → 3 x 3 x 3 = 9 kiểu gen

B → 7 x 3 = 21 (nếu hoán vị)

C → 10 x 3 = 30 (nếu hoán vị)

D → 10 x 2 = 20.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn