Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết rằng đường thẳng y = –2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x<su

Biết rằng đường thẳng y = –2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết rằng đường thẳng y = –2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + 2 tại điểm duy nhất; kí hiệu (x0;y0) là tọa độ của điểm đó. Tìm y0


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn