Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10<sup>8</sup> m/

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10<sup>8</sup> m/

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2gam một chất bất kì bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

E = mc2 = 2.10-3.(3.108)2 = 18.1013  (J)

1 kWh = 3,6.106 (J)

=>  E = 5.107 (kWh) 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn