Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết tổng diện tích Đồng bằng sông Hồng là 15000km2</su

Biết tổng diện tích Đồng bằng sông Hồng là 15000km2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết tổng diện tích Đồng bằng sông Hồng là 15000km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ 51,2%. Vậy diện tích đất nông nghiệp của vùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức Tính giá trị thành phần dựa trên tỷ lệ thành phần và tổng giá trị

=> Diện tích đất nông nghiệp củaDDBSSH = 15000*51,2% = 7680 km2

=> đáp án B

Ý kiến của bạn