Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Asi

Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Asi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

   Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt +φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn