Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiô

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là:3’ 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bộ  ba mở đầu mã hóa cho axit amin mêtiônin là 5’ AUG3’ => Bộ ba đối mã là 3’UAX5’

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn