Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ A + T/G + X = 1,5 và c

Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ A + T/G + X = 1,5 và c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ A + T/G + X = 1,5 và chứa 3. 109  cặp nucleotit . Số liên kết hidro có trong bộ gen của loài đó là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có A + T/G + X = 1,5 => A / G = 3/2 => A = 3/2 G

Số nucleotit loại G trong phân tử : 3. 10 : 5 x 2 = 12. 10 8

Số nucleotit loại A  trong phân tử : 12. 10  : 2 x 3 = 18. 10 8

Số liên kết H trong phân tử AND là :

2 A + 3 G = 7,2.109        

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn